Welkom bij Truckwash Nieuwkuijk.
Dé Truckwash uit de regio

We zijn in 1999 begonnen met het professioneel wassen van bedrijfswagens.
Dit doen we met de beste rollover machine en de beste reinigingsproducten.
We hanteren betaalbare prijzen en kwaliteit staat bij ons voorop!!


Algemene voorwaarden

Reglement inzake het gebruik van de wasstraat / reinigingswerkzaamheden van Truckwash Nieuwkuijk
Voor het gebruik van onze wasstraat en onze werkzaamheden met betrekking tot het reinigen van uw voertuig gelden de volgende regels:

1. Vraag altijd voorafgaand aan het gebruik van de wasstraat bij één van onze medewerkers naar de wijze waarop u deze dient te gebruiken.
2. Informeert u onze medewerkers te allen tijde over eventuele bijzonderheden die voor uw voertuig gelden waarmee wij tijdens de reiniging rekening dienen te houden. Vraagt u bij twijfel advies aan één van onze medewerkers.
3. U dient zich te houden aan de instructies op onze instructieborden en eventuele aanwijzingen die onze medewerkers u geven tijdens het gebruik van de wasstraat.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het afbreken van c.q. schade aan onderdelen van het voertuig die tijdens het reinigingsproces kunnen worden losgerukt, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - antennes, spiegels, ruitenwissers, eventuele sierstrips e.d..
5. Wij kunnen geen enkele garantie geven dat ander vuil dan in water oplosbaar vuil tijdens de wasbeurt zal worden verwijderd en staan er dus niet voor in dat teer, hars, vet, vogeluitwerpselen e.d. worden verwijderd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kunnen wij hiervoor andere reinigingstechnieken toe te passen. Alsdan zijn wij niet aansprakelijk voor verkleuringen, beschadigingen e.d. aan de lak van uw voertuig.
6. Zorgt u er voor dat uw voertuig inclusief eventuele oplegger goed afgesloten is ingeval de buitenkant van het voertuig dient te worden gereinigd.
7. Voor reiniging van het interieur van uw voertuig c.q. de binnenkant van uw oplegger, laadruimte e.d. geldt het volgende:
a) laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter in uw voertuig c.q. de te reinigen ruimte;
b) informeer bij één van onze medewerkers expliciet naar onze reinigingstechnieken en -middelen indien uw oplegger c.q. laadruimte niet in aanraking mag komen met specifieke stoffen in verband met de aard van de door u te vervoeren zaken;
c) indien aan de binnenzijde van uw voertuig c.q. oplegger c.q. laadruimte verlichting of overige elektronica zijn aangebracht, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door kortsluiting e.d..
d) de binnenzijden is gecontroleerd door de chauffeur na reinigen ervan,dat alles gezekerd is.
e) Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat u niet conform de bepalingen van dit reglement heeft gehandeld.
f) Wanneer u van mening bent dat er tijdens de reiniging schade is ontstaan aan uw voertuig dan wel anderszins klachten heeft over onze werkzaamheden, dient u dit direct aan één van onze medewerkers te melden alvorens u met uw voertuig ons terrein verlaat. Bij gebreke hiervan behouden wij ons het recht voor uw klachten niet meer in behandeling te nemen.

Op al onze diensten gelden onze algemene en leveringsvoorwaarden welke u kunt lezen in de wasstraat alsmede hier op onze website.